Felújítási támogatás

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁS, AKÁR 3 MILLIÓ FT!

Az 518/2020. (XI. 25. ) Korm. rendelet szerint
a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatása iránt

Tisztelt Igénylő!

A Kormány a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján igényelhető egyszeri támogatással lehetővé teszi, hogy a gyermeket nevelő családok lakhatási körülményeiken javítsanak. Ehhez a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) közreműködésével a Rendeletben meghatározott feltételekkel a központi költségvetésből vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásként otthonfelújítási támogatás vehető igénybe 2021. január 1-jétől 2022. december 31-ig.

A Magyar Közlönyben kihirdetett Rendelet megtalálható a Kincstár honlapján is a "Kapcsolódó dokumentumok" között az alábbi oldalon:

https://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/otthonfelujitasi_tamogatas_altalanos_tajekoztato

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a nyomtatványt egy példányban, lehetőség szerint elektronikusan töltse ki, ha kézzel tölti ki, akkor nyomtatott betűkkel írjon. A kérdésekre a megfelelő adatok beírásával vagy a megfelelő válaszok bejelölésével kell válaszolni.

Kitöltés előtt olvassa el a kérelem elején található kitöltési útmutatót és tájékoztatót!

A támogatási kérelem 2021. január 1-től az alábbi módokon nyújtható be a Kincstárhoz:

  • Elektronikus úton ügyfélkapus bejelentkezést követően a SZÜF felületén (TULAJDON > Ingatlan menüpont alatt) elérhető elektronikus nyomtatvány (Kérelem gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatására) kitöltésével, a szükséges adatok megadásával és az előírt dokumentumok, valamint nyilatkozatok becsatolásával.
  • A Kincstár honlapjáról letöltött és kitöltött kérelem, illetve nyilatkozatok eredeti példányai, valamint ez előírt dokumentumok másolatai postai úton; cím: Magyar Államkincstár, 1938 Budapest.
  • Személyesen bármely kormányablakban a Kincstár honlapjáról letöltött és kitöltött kérelem, illetve nyilatkozatok eredeti példányai, valamint ez előírt dokumentumok másolatainak leadásával.

Kérelmét a lakáson végzett felújítási tevékenységek befejezését, illetve az utolsó számla kifizetését követő 60 napon belül kell benyújtania a Kincstárhoz a fenti módok valamelyikén.

A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatását abban az esetben igényelheti, ha

  • Ön, mint igénylő, illetve kiskorú gyermeke - együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik - a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek,
  • Ön, mint igénylő - együttes igénylés esetén mindkét fél -, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi gyermeke a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel rendelkezik,
  • Önnek, mint igénylőnek - együttes igénylés esetén mindkét félnek - az állami adóhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása.
  • Ön, mint igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyikük rendelkezik a Rendelet szerinti egy éves jogviszonnyal.

Budapest, 2020. december 31.

Tisztelettel:

Magyar Államkincstár


Letölthető dokumentumok